Je bekijkt nu Wat moet er nog betaald worden van de winst?
wat moet je nog betalen van de winst

Wat moet er nog betaald worden van de winst?

Of je nu van privé berekent of je nog geld over hebt gehouden of je berekent dit van jouw eigen bedrijf. Daar zit nog wel verschil in.

Met je privé inkomsten kan je alle kosten betalen voor je woning, auto en levensonderhoud.

Van de winst van je bedrijf moeten ook nog andere kosten betaald worden. Dit zijn o.a.

–         Nieuwe investeringen voor je bedrijf

–         Reserve opbouwen

–         Inkomstenbelastingen

–         AOV en pensioenverzekering

–         Jouw salaris

En daar wordt meestal te weinig bij stil gestaan. De totale winst wordt gezien en opgemaakt als zijnde “salaris”. En voor de andere posten is dan meestal te weinig geld meer over.

En in die volgorde? Ja, dat is het beste.

Wil dat zeggen dat investeringen en reserve belangrijker zijn dan belastingen betalen? Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je voldoende geld opzij zet voor de belastingen te betalen. Maar investeringen en reserve is wel belangrijk voor de opbouw en continuïteit van jouw bedrijf. En als je dat achteraan de lijst zet komt er nooit van.

Ik ga nog even post voor post verduidelijken.

Nieuwe investeringen voor je bedrijf.

Nieuwe investeringen voor je bedrijf heb je nodig om je eigen bedrijf te laten groeien en om winst te blijven realiseren. Want ook in ondernemerschap is stilstaan achteruitgaan. Afhankelijk van de branche waar je in zit is dit per bedrijf heel verschillend.

Meestal worden de beslissingen om te investeren ook al gedaan voordat het resultaat bekend is. Begrijpelijk, toch moet je jezelf aanwennen om eerst te kijken of de middelen er wel voor zijn. Anders kom je vroeg of laat in de problemen.

Want zou jij privé € 500 uitgeven aan een weekend weg of een tuinstel terwijl je niet eens weet of dat financieel wel kan? Zo is het ook met je eigen bedrijf.

Reserve opbouwen

Tegenvallers liggen altijd op de loer en dan is het noodzakelijk dat je een reservepot hebt. Stel dat je een paar weken niet kunt werken vanwege ziekte, of een grote klant betaald niet en gaat failliet. Zo zijn er tal van tegenvallers te bedenken. Zorg dat je een reservepot opbouwt zodat je minimaal 3 maanden je vaste lasten kunt betalen en kan leven zonder dat daarmee je eigen bedrijf in gevaar komt. Want anders loop je de kans dat je na zo’n tegenvaller meteen geen bedrijf meer over hebt. 

Zet hiervoor regelmatig een bedrag(je) opzij, het liefst op een andere bankrekening en bij een andere bank zou helemaal ideaal zijn. Want met steeds heen en weer boeken (sparen en weer opnemen) schiet je niet veel op. Noem dit voor jezelf ook niet reservepot of rampenpotje of zo maar verzin een geweldig doel en een leuke naam! Je goudpotje, miljoenenjacht, wereldreispotje??? En bedenk, regelmatig een klein bedrag loopt toch al snel op.

Inkomstenbelasting

Bij een eenmanszaak heb je geen salaris en hoef je geen salarisstroken te laten maken voor jezelf. Dit is wel zo bij een B.V. (Besloten Vennootschap). Bij een eenmanszaak moet je belasting betalen over de winst die je behaald hebt. Dat wil zeggen hoe minder de winst hoe lager de te betalen inkomstenbelasting en hoe hoger de winst hoe meer te betalen inkomstenbelasting. Deze post moet dus nog van de winst af.

AOV en pensioenverzekering

AOV is Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering kan je vrijwillig afsluiten om het risico dat je arbeidsongeschikt raakt financieel af te dekken. Daar is zo’n verzekering voor.

Er zijn verschillende variaties van deze verzekering mogelijk. Verzekeringen die al na een week geld uitkeren of pas na een aantal maanden. Je kan dit zelf aangeven, wat je wenst. En ook de hoogte kan je zelf deels aanpassen. Hoe sneller en hoger de uitbetalingen die je wilt, hoe hoger de premie is die je vooraf moet betalen. Ik ben geen verzekeringsdeskundige en kan je dus hiermee ook niet adviseren. Neem hiervoor contact op met je eigen verzekeringsagent of -maatschappij. En blijf ook jaarlijks checken of je nog wel goed verzekerd bent als je een verzekering hebt.

Een pensioenverzekering is ervoor dat je nu steeds geld opzij legt en er later een uitkering van ontvangt. Ook deze zijn er in verschillende vormen en mogelijkheden. Ook lijfrentepremies zijn iets dergelijks. Ook dit altijd via een tussenpersoon regelen.

Beide verzekeringen zijn niet verplicht. Niemand zegt of dwingt jou om een dergelijke verzekering te nemen. Je kunt dit ook op en andere manier oplossen maar ook daar heb je geld voor nodig.

Het is heel goed om eens stil te staan bij de risico’s die je loopt als je deze verzekeringen niet hebt. Als jij kostwinner bent en er gebeurt met jou wat, hoe blijft dan jouw gezin financieel achter? Of als je straks de leeftijd hebt om met pensioen te gaan, hoe hoog is je inkomen dan?

Deze beide verzekeringen moeten nog uit de winst worden betaald omdat dit privé verzekeringen zijn. De premies mogen wel van de zakelijke bankrekening worden betaald maar in de boekhouding worden ze als privé geboekt. Ze zijn wel beide aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de premie (tot een maximum) meestal van je winst mag worden afgetrokken zodat je over dit stuk geen belasting betaald.

Stel zo’n verzekering kost € 300 per maand, dat is € 3.600 per jaar. Over dit bedrag betaal je dan geen 37-40 of 52% belasting. De belastingdienst betaalt dus een stukje mee. Later als verzekeringen uit gaan keren betaal je wel belasting over de uitkeringen, dan houden de verzekeringsmaatschappijen de belasting al in voordat ze het netto deel uitbetalen.

Jouw “loon/ salaris”

Hetgeen je hierna nog over houdt mag je als jouw loon of salaris beschouwen en opnemen uit de zaak voor jouw privé onkosten te betalen. Bij een eenmanszaak spreken we niet van loon of salaris wel bij een B.V. Omdat je belasting betaalt over de winst uit onderneming en niet over hetgeen je privé opneemt.

Deze volgorde is belangrijk.

Juist de volgorde van deze posten is heel belangrijk. Meestal wordt daar vooraf niet bij nagedacht en wordt er al geld geïnvesteerd en voor privédoeleinden geld opgenomen uit het eigen bedrijf voordat bekend is hoeveel winst je hebt en hoeveel belasting je nog moet gaan betalen. Daardoor komen veel bedrijven later in de problemen.

Jouw saldo van de bankrekening zegt genoeg? Echt niet!

Regelmatig hoor ik ondernemers zeggen: “of het goed gaat of niet met mijn bedrijf zie ik wel aan mijn bankrekening”.

Zoals je eerder hebt gelezen is dat echt geen goede peilstok. Het saldo van je bankrekening geeft alleen een betrouwbaar peil aan op het moment dat de kosten van investeringen, verzekeringen én belastingen zijn betaald. En er dan nog genoeg overblijft en niet eerder.

De volgorde mag ook niet worden omgedraaid. Als je dit omdraait, of uit nood om moet draaien, gaat het vroeg of laat fout.

Pauline Mulders

Winstcoach voor ZZP, Zakelijk Zelfstandige Professionals. Wil jij je bedrijf laten groeien? Meer klanten en meer omzet? Of beter nog meer winst? Doe mee met onze challenge

Geef een reactie