Grote wisselingen in inkomsten? Gelijktrekken mag

belastingtip middeling

 

Middeling, bij sterke wisselende inkomsten

 

Wat is middeling en hoe werkt de middeling?

Middeling bij extreme inkomensverschillen in drie opeenvolgende jaren een gemiddelde berekenen. De middeling is een manier om extreem hoge of lage inkomsten in verschillende jaren te vereffenen met andere jaren. Bij middeling mag je over een aantal jaren een gemiddeld saldo van je inkomen berekenen en daarover belasting betalen. Op die manier kan je er voordeel mee halen.

Inkomen in verschillende belastingtarieven (schijven)

Hoe werkt dat nou precies? Wanneer je in een aantal opeenvolgende jaren sterke wisselende inkomsten hebt en daardoor kom je in de verschillende belastingtarieven (schijven) terecht kan je door middeling toe te passen met inkomen gaan schuiven. Bij wisselende inkomsten die in dezelfde belastingschijf vallen geeft dit geen voordeel. 

 

Als je bijvoorbeeld tussen de € 20.000 en de € 68.000 verdient dan zit je in dezelfde belastingschijf. Je kunt dan wel sterk wisselende inkomsten hebben maar je blijft uiteindelijk in hetzelfde belastingtarief zitten. In dit geval maakt het niet uit. Juist wel als je inkomen in een ander belastingtarief valt, dan zou je er wel voordeel bij kunnen hebben.

Over de afgelopen 5 jaar dan 3 opeenvolgende jaren aanwijzen

Het gaat dan over de belastbare inkomens van de afgelopen 5 jaar. Het belastbaar inkomen is de winst uit onderneming en eventuele andere inkomsten verminderd met de toegestane aftrekposten. Echter wel voor de verrekening van de heffingskortingen. De aangiften van die 5 jaar moeten wel ingediend en afgewerkt (vastgesteld) zijn.

Van deze afgelopen 5 jaar mag je drie opeenvolgende jaren aanwijzen die je wilt middelen. Dat moeten wel drie opeenvolgende jaren zijn, dus jaren 1, 2-en 3 of 2, 3 en 4 of 3, 4 en 5. Je mag dus niet jaar 1, 4 en 5 samen middelen. Wat doe je dan? Je gaat dan van die drie opeenvolgende jaren het bedrag van je belastbaar inkomen bij elkaar optellen dan vervolgens weer delen door 3.

Over dat gemiddelde bereken je dan elk jaar hoeveel belasting je dan had moeten betalen. Op die manier kun je dus een hele hoge piek of dip in inkomen vereffenen. De belasting die je dan moet betalen is dan deels in een lagere belastingschijf terecht gekomen en zo kan je daar geld van terugkrijgen. Er is een drempel van € 545, daarboven is pas teruggave mogelijk.

Er is wel een drempel, deze drempel is € 545 (2021) 

Dus bij hele kleine schommelingen geeft het geen teruggave, want dan kom je niet boven de drempel. Kom je wel boven die drempel dan kun je daar belastinggeld van terug krijgen. Het is zeker wel de moeite waard om dat heel goed in de gaten houden. Voor deze middeling maakt het niet uit of jij in die jaren ondernemer was of eerder in loondienst was. En het kan ook met een jaar zijn dat je een ontslagvergoeding hebt gehad. De reden waarom je een sterk wisselend inkomen hebt dat maakt niet uit.

 

Het gaat over het belastbaar inkomen van 3 opeenvolgende jaren. Op welke manier je in dat jaar het inkomen verdiend hebt maakt niet uit. Zo kan het voorkomen dat je in het eerste jaar van je onderneming heel weinig hebt verdiend en dat je in de jaren daarvoor in loondienst bent geweest, juist dan is het wel heel interessant om dit te berekenen. Zo kan je een mager jaar gaan verrekenen met een jaar dat je in loondienst was en misschien nog geld terugvragen. En dat kun je vervolgens in je eigen bedrijf weer goed gebruiken.

 

Wanneer kan dit van toepassing zijn?

  • Bij sterk wisselende winsten uit onderneming
  • Bij een (tussentijds) fors verliesjaar
  • Bij een ontslagvergoeding
  • Bij sterke daling inkomsten door werkeloosheid of langdurige ziekte
  • Bij grotere betaalde boeterente i.v.m. omzetting van je hypotheek

Een van deze gegevens van toepassing? Laat het dan berekenen of middeling van toepassing kan zijn.

Wil jij er zeker van zijn dat je niet teveel belasting betaald? En wil jij meekijken met je boekhouder of je wel alle voordelen benut? Het kan je honderden euro’s opleveren.

Download ons gratis ebook BETAAL NIET TEVEEL BELASTING >>>

Pauline Mulders

Winstcoach voor ZZP, Zakelijk Zelfstandige Professionals. Wil jij je bedrijf laten groeien? Meer klanten en meer omzet? Of beter nog meer winst? Doe mee met onze challenge

Geef een reactie