Sparen voor je oude dag

belastingtips FOR

 

 

Fiscale OuderdagsReserve (FOR)

 

De fiscale oudedagsreserve is ook een mogelijkheid om inkomstenbelasting te besparen voor IB ondernemers. Er zijn wel belangrijke aandachtspunten bij de fiscale oudedagsreserve. Of dit een goede en gunstige regeling is zijn veel verschillende meningen over. De een vind het een groot voordeel de ander vindt het een groot nadeel. Dit kan per situatie voor iedereen natuurlijk verschillend zijn. Jij blijft zelf altijd verantwoordelijk hiervoor. Daarom wil ik het je goed uitleggen wat het is en waar het gevaar schuilt zodat jij zelf de beslissing kunt nemen.

Nu niet belast, later wel

Voor de fiscale oudedagsreserve mag een bedrag van je winst aftrekken waarover je nu geen belasting betaalt maar wel op een later tijdstip. Het is de bedoeling om zo te sparen voor een goede oudedagsvoorziening.

Aftrek maximaal 9,44% van je winst uit onderneming

Je mag dan maximaal 9,44% van je winst aftrekken (voor verrekening andere aftrekposten) met een maximaal bedrag van ruim € 9.000 per jaar.

In 2020 ook 9,44% met maximaal € 9.218 en in 2021 ook 9,44% met maximaal € 9.395. 

in 2022 ook 9,44% met maximaal € 9.632.

Hierover betaal je nu geen belasting maar je moet daar later wel belasting over betalen. Dat is op het moment dat je het gaat uitkeren aan jezelf.

Voldoende eigen vermogen

Het geld moet wel in het bedrijf aanwezig zijn, het eigen vermogen van je bedrijf moet voldoende zijn. Je mag niet meer opbouwen dan het saldo van je eigen vermogen. Je hoeft het geld niet bewust apart te zetten, je mag het gewoon in een bedrijf laten zitten en ook gewoon blijven gebruiken. Het grote voordeel is dat je het geld nog jarenlang zelf kunt gebruiken en dat het later in een lagere belastingschijf valt dus een lager tarief betaalt.

Ieder jaar mag je beslissen of je deze aftrekpost wel of niet toepast. Het saldo van de FOR moet in de jaarrekening en aangifte duidelijk worden aangegeven en ook de jaren erna. De FOR moet altijd duidelijk uit de balans blijken.

Dit geld mag in het bedrijf blijven (voordeel) en worden gebruikt (risico). Dat het geld door jezelf gebruikt mag worden is een groot voordeel maar tevens kan dat ook een groot nadeel zijn. Want als het wat minder goed gaat dan kan het ook zijn dat later je geld op is. En dan ben je nog altijd wel belasting erover verschuldigd. Bovendien kan het ook zijn dat je eerder erover moet afrekenen als je namelijk stopt met je eigen bedrijf of als je het bedrijf verkoopt. En op dat moment kom je misschien wel in een hogere belastingschijf terecht.

 Of je de FOR toe wilt passen moet je wel goed over nadenken, het is een hele goede aftrekpost om te gebruiken maar je moet dit eigenlijk niet alleen als aftrekpost gebruiken.

Al je dit gebruikt zorg dan dat je een financiële reserve opbouwt waaruit later de belasting betaald kan worden. Dat je daadwerkelijk in de gaten houdt dat het goed geïnvesteerd wordt zodat je later het geld altijd nog wel hebt op het moment dat je af moet gaan rekenen.

Andere vormen pensioenopbouw

Je mag ook op een andere manier sparen voor je pensioen, bijvoorbeeld door pensioenverzekeringen of een lijfrentepolis. Meerdere vormen mag je ook naast elkaar gebruiken. Echter blijft het voor de belastingaftrek wel tot een maximumbedrag per jaar. De verschillende bedragen worden dan bij elkaar geteld. Als je meer apart zet dan dit maximum dan is het meerdere niet meer aftrekbaar.

Wil jij er zeker van zijn dat je niet teveel belasting betaald? En wil jij meekijken met je boekhouder of je wel alle voordelen benut? Het kan je honderden euro’s opleveren.

Download ons gratis ebook BETAAL NIET TEVEEL BELASTING >>>

Pauline Mulders

Winstcoach voor ZZP, Zakelijk Zelfstandige Professionals. Wil jij je bedrijf laten groeien? Meer klanten en meer omzet? Of beter nog meer winst? Doe mee met onze challenge

Geef een reactie